top of page

תפריט שתיה

תפריט בקבוקים

בק' בלוודיר ליטר

כולל 5 פחיות בלו או בק' שתיה קלה

‏550.00 ₪

בק' סמירנוף ליטר

כולל 5 פחיות בלו או בק' שתיהקלה

‏450.00 ₪

בק' וואן גוך ליטר

כולל 5 פחיות בלו או בק' שתיה קלה

‏550.00 ₪

בק' בלאק לייבל

כולל 5 פחיות בלו או בק' שתיה קלה

‏550.00 ₪

בק' ג׳ק דניאלס

כולל בק' שתיה קלה לבחירה

‏600.00 ₪

פטרון דון חוליו

כולל בק' שתיה קלה לבחירה

‏550.00 ₪

בק' ייגר

כולל בק' שתיה קלה לבחירה

‏450.00 ₪

בק' ארק

כולל בק' שתיה קלה לבחירה

‏350.00 ₪

בק' טובי

כולל בק' שתיה קלה לבחירה

‏450.00 ₪

יין / שמפניה בקבוק

מואט

‏550.00 ₪

בלו נאן

‏125.00 ₪

בק' יין לבן/אדום הבית

‏120.00 ₪

בירות

קרלסברג

בקבוק

‏24.00 ₪

שליש

‏24.00 ₪

חצי

‏26.00 ₪

טובורג

בקבוק

‏24.00 ₪

שליש

‏24.00 ₪

חצי

‏28.00 ₪

סטלה

‏24.00 ₪

קורונה

‏28.00 ₪

קסטיל

‏31.00 ₪

שתיה קלה

מים

‏10.00 ₪

קולה

‏11.00 ₪

קולה זירו

‏11.00 ₪

ספרייט זירו

‏11.00 ₪

סודה

‏10.00 ₪

פחית בלו

‏10.00 ₪

וודקה

בלוודיר

צייסר

‏25.00 ₪

מנה

‏43.00 ₪

מנה + תוספת

‏48.00 ₪

סמירנוף

צייסר

‏23.00 ₪

מנה

‏40.00 ₪

מנה + תוספת

‏45.00 ₪

וואן גוך אסאי

צייסר

‏25.00 ₪

מנה

‏43.00 ₪

מנה + תוספת

‏48.00 ₪

וואן גוך אננס

צייסר

‏25.00 ₪

מנה

‏43.00 ₪

מנה + תוספת

‏48.00 ₪

ג'ין

גורדון

צייסר

‏23.00 ₪

מנה + תוספת

‏40.00 ₪

בומביי

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏45.00 ₪

רום

קפטן מורגן בלאק

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏40.00 ₪

קפטן מורגן סילבר

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏40.00 ₪

טקילה

קוורבו

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏40.00 ₪

דון חוליו

צייסר

‏28.00 ₪

מנה + תוספת

‏48.00 ₪

וויסקי

בלאק לייבל

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏43.00 ₪

גולד לייבל

‏0.00 ₪

בלו לייבל

‏0.00 ₪

רויאל סאלוט

‏0.00 ₪

ג׳ק דניאלס

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏45.00 ₪

ג׳ק דניאלס דבש

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏45.00 ₪

קונייאק

הנסי

צייסר

‏28.00 ₪

מנה + תוספת

‏48.00 ₪

רמי מרטין

‏0.00 ₪

אפרטיף

ארק איילה

צייסר

‏21.00 ₪

מנה + תוספת

‏38.00 ₪

טובי

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏45.00 ₪

אוזו

‏0.00 ₪

פיג׳

צייסר

‏21.00 ₪

מנה + תוספת

‏38.00 ₪

קמפארי

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏42.00 ₪

ייגר

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏42.00 ₪

אבסנט

‏0.00 ₪

סאותרן קומפורט

צייסר

‏25.00 ₪

מנה + תוספת

‏42.00 ₪

שמפניה/ יין

כוס שמפניה

‏28.00 ₪

כוס יין לבן יבש

‏28.00 ₪

כוס יין לבן חצי יבש

‏28.00 ₪

כוס בלו נאן

‏28.00 ₪

כוס יין אדום

‏28.00 ₪

ליקר

דרמבוי

צייסר

‏28.00 ₪

מנה

‏48.00 ₪

שרטרז

צייסר

‏28.00 ₪

מנה

‏48.00 ₪

bottom of page